Kolonne-velgeren

Her kan du selv velge hvilke kolonner du ønsker å ha med i tabellen. Tabellen inneholder i utgangspunktet et standard oppsett innenfor de enkelte oksekategoriene og rasene. Ved å huke av for enkeltegenskaper eller for "alle" innen egenskapsgruppe velger du inn de kolonnene du ønsker å ha med. Du kan også krysse bort egenskaper som du ikke vil ha med i tabellen. Husk å klikke på "Oppdater listen" når du har gjort dine valg.

Dersom du har valgt en egenskap som mangler data for den oksekategorien eller rasen du er inne på, vil ikke kolonnen bli synlig i tabellen.

Valgene du gjør vil gjelde for alle kategorier, men kan endres når som helst. Du kan enkelt gå tilbake til det opprinnelige oppsettet ved å klikke på "Tilbakestill".

Avansert søk

Her kan du søke opp okser ut fra de kriterier som du selv setter. Du kan for eksempel sette krav til avlsverdi og indekser for enkelte egenskaper. Eller du kan søke opp okser som har SpermVital-sæd tilgjengelig. Du kan velge å søke innenfor en valgt rase eller oksekategori. Det er mange muligheter i det avanserte søket som det går an å "leke seg" med. Dersom søket blir for snevert vil du ikke få noen treff. Da er det bare å endre litt på kravene. Jo flere og strengere krav du setter, jo vanskeligere blir det å få treff.

Klikk på "Oppdater listen" når du har lagt inn søkekriteriene.

Huskeliste

Du kan legge til okser i huskelisten ved å huke av for en okse eller flere okser i tabellen og deretter klikke på "Legg til liste". Du vil med dette kunne lage din egen liste med favoritter. Antallet okser du har i huskelisten går fram av antallet som står i parantes etter huskeliste i øverste margen på siden. Du kan når som helst gå til huskelisten ved å klikke på "Huskeliste (antall)" øverst på siden.

Oksene blir liggende i huskelisten din frem til du fjerner dem. Du fjerner okser i huskelisten ved å huke av i firkanten foran oksebildet på listen og deretter klikke på "Fjern fra liste". Dersom du ønsker å fjerne flere okser samtidig, huker du av for oksene og deretter klikker på "Fjern fra liste".

Du kan også legge til en okse i huskelisten når du står inne på den individuelle siden for en okse.