Foto: Jan Arve Kristiansen

Aberdeen Angus Ungokse

74087 Napolion av Bognes

Egenskaper sæd
  • Kjønnsseparert sæd

Rasenavn:
Aberdeen Angus
Født:
11.02.2018
Kategori:
Ungokse
Hornstatus:
Kollet
Farge:
Svart
Oppdretter:
Per Ivar Laumann
Kommentar:
Okse med meget godt eksteriør.
Han har sterke tall for alle egenskaper.
Kjønnsseparerte hannceller tilgjengelig
Egenskap
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Vekt 0 dager 94 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Vekt 200 dager 98 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Vekt 365 dager 107 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Moregensk 200 dg 115 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Slaktevekt 109 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Slakteklasse 110 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Fettgruppe 108 Høy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lav
Mor:
28576
Erle Av Bognes
Morfar:
KF_55047
Hovin Arrow
Mormor:
16214
Mormor sin far:
KF_6364
Farmor:
30822
Elise Fra Li