Foto: Jan Arve Kristiansen

Charolais Ungokse

70195 Milo av Langmo

Egenskaper sæd
  • Kjønnsseparert sæd

Rasenavn:
Charolais
Født:
26.12.2017
Kategori:
Ungokse
Hornstatus:
Kollet
Farge:
Hvit
Oppdretter:
May-Britt Langmo
Kommentar:
Hanndyrceller. Okse med greie
fødselsforløp, god produksjon
og potensiale for moregenskaper.
Egenskap
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Vekt 0 dager 104 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Vekt 200 dager 107 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Vekt 365 dager 108 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Moregensk 200 dg Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Slaktevekt 104 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Slakteklasse 99 Lav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy
Fettgruppe 113 Høy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lav
Mor:
102780
Kreta Av Langmo
Morfar:
KF_63895
Vb Ferb
Mormor:
36589
Italia Av
Mormor sin far:
70085
Far:
KF_5243648320
Isagri P
Farfar:
KF_6146791641
Castor
Farmor:
5243648235
Ficelle